Menu

Otázky a odpovědi

Zde jsou shromážděné dotazy a odpovědi. Pokud stále máte dotaz k nějakému tématu, neváhejte se na nás obrátit.

Kde mám hledat informace?

Na těchto webových stránkách, aktuální informace na facebookových stránkách DS Sovička a DS Kulíšek a samozřejmě pak na emailové adrese kralova@dsjilovedc.cz nebo tel. 606 150 426.

Chci dítě zapsat k vám do skupiny. Co mám pro to udělat? Jak mám postupovat?

Oficiální zápisy do obou provozoven probíhají vždy na přelomu května a června pro docházku od září téhož roku- nicméně z praxe posledních let je to tak, že bývá míst už jen velmi málo, jednak nám děti zůstávají ze současné docházky, druhak už máme spoustu uhrazených rezervací dopředu, protože naše kapacita je omezena.

Nabízíme možnost úhrady rezervací (po domluvě) na bankovní účet – Sovičky (za koupalištěm) – č.ú. 246 50 90 50/0300 – Kulíšci (na nábřeží) – 289 355 514/0300. Po přihlášení do systému na webové adrese http://dsjilovedc.webooker.eu – kde je potřeba vyplnit všechny údaje, včetně údajů dítěte (studenta) – následně se vám ozvu z tel. 606 150 426, kde si domluvíme podrobnosti a můžete se ještě případně doptat a domluvíme si případnou rezervaci místa. Po připsání částky 1000,- Kč (50% školkovného), budete mít místo jisté. Pokud dítko dle domluvy nastoupí, školkovné se odečte z prvního měsíce, pokud ovšem dítě nenastoupí, rezervační poplatek propadá a my místo uvolníme dalšímu zájemci.

Co je potřeba aby dítě umělo před nástupem do dětské skupiny?

Za nás v zásadě nic (samozřejmě dle věku dítěte). Postupně se u nás vše odpovídající věku vše potřebné naučí. Máme snahu, aby od nás dítko ve třech letech odcházelo plně připravené na školkové podmínky, co se týče jak sebeobsluhy, tak socializace.

Co je potřeba pro přijetí dítěte?

Pro přijetí dítěte je nutno, aby bylo řádně očkováno dle očkovacího kalendáře. Před nástupem budeme potřebovat potvrzení od vašeho pediatra (dokument ke stažení zde) – případně, že máte kontraindikace potvrzené lékařem a zdravotní způsobilost dítěte pro docházku do jeslí.

Dále je nutno doložit vazbu na trh práce od jednoho z rodičů/zákonných zástupců – tzn. zaměstnání na jakýkoliv pracovní poměr (HPP, DPČ, DPP), OSVČ, studium atd.

Dále je to podepsaná smlouva mezi námi a vámi o docházce do jesliček, plus pár dalších dokumentů (evidenční list, GDPR, souhlas/nesouhlas se zveřejňováním fotografií).

Kolik je "školkovné"?

Školkovné se u nás hradí měsíční a to ve dvou tarifech, lišící se pouze v tom, od kolika hodin ráno dítko přichází. Provozní doba jestliček je od 6:00 do 16:00. Pokud dítě přichází mezi 6:00 – 7:00, tak školkovné činí 2.500,- Kč/měsíc, pokud přichází mezi 7:00 - 8:00, tak školkovné činí 2000,- Kč/měsíc.

Školkovné je platbou fixní – je jedno jestli dítko navštěvuje jesličky jednou, dvakrát nebo pětkrát v týdnu. Je splatno vždy k poslednímu datu v měsíci na měsíc další. Při nemoci ani omluvě z docházky se školkovné nevrací.

Kolik je stravné? Jak je to se stravným, když je dítě nemocné?

Stravné u nás činí 80,- Kč/den tj. 15,- Kč dopo svačka, 50,- Kč oběd a 15,- Kč odpo svačka. Máme vlastní kuchyň, vaříme jídla vhodná pro jesličková dítka. V loňském roce jsme se připojili jakožto organizátoři k farmářskému tržišti Scuk.cz a nakupujeme přímo od zdroje to nejlepší pro naši kuchyň, ovoce, zeleninu, mléčné, maso, vejce – přímo od farmářů.

Zálohy na stravné se hradí, stejně jako školkovné, vždy k poslednímu datu v měsíci, na měsíc další. Vždy podle toho, jaká je předpokládaná docházka v následujícím měsíci. Například pro celodenní/celotýdenní docházku 20 dní x 80,- Kč = 1600,- Kč – anebo dohodnutá docházka např. 3 x v týdnu jen na dopoledne – 12 dní x 65,- Kč = 780,- Kč – jsou to částky zálohové. Vyúčtování stravy standardně probíhá po 6 měsících docházky, nicméně, pokud vidíme, že vznikají velké přeplatky, tak po dohodě s rodičem buď požádáme, aby třeba byla platba na nějaký čas vynechána, než se vyčerpá, případně vracíme v průběžném vyúčtování. Každý měsíc se snažíme vyúčtování evidovat a je možno požadovat po dohodě i vyúčtování dřívější.

Když je dítko nemocné (nebo z jiného důvodu se ten den do jesliček nedostaví), je potřeba jej řádně omluvit na telefonní číslo, které dostanete při zápisu (Sovičky mají služební číslo 720 544 637, Kulíšci 735 317 562) – stačí formou SMS – nejpozději ale do 7 hodin daného dne. Pak se vám stravné na ten den nezapočítá a budou vám za něj při vyúčtování finance vráceny. Pokud se ovšem řádně neomluvíte, s dítětem na ten den se už počítá a stravné vám bohužel propadá, protože kuchyň už po 7 hodině frčí na plné obrátky…

Je nějak omezená docházka časově, nepřijdu o rodičovský příspěvek, když jej ještě pobírám?

Jediné omezení se týká dětí do dvou let – abyste nepřišli o rodičovský příspěvek (RP) nesmí docházka dítěte překročit 92 hodin v měsíci (hlídá nám náš docházkový systém – děti se při příchodu i odchodu čipují) – na vyžádání vydáváme také potvrzení pro úřady, pokud vyžadují, že docházka v daném měsíci nebyla překročena. Pokud ukončíte pobírání rodičovského příspěvku před druhým rokem věku dítěte, tak už se na vás toto omezení hodin nevztahuje. Stejně tak pokud už na dítko nepobíráte RP, jelikož jste např. na RP s dítětem mladším. Po druhém roce dítěte už může být docházka neomezená a nikam se nedokládá. Toto platí pro rok 2023. V roce 2024 se připravuje novela zákona a limit 92 hodin by měl být zrušen.

Jaká je provozní doba? Jaký je denní rozvrh činností?

Pondělí až pátek od 6:00 do 16:00 – ranní příchody preferujeme max do 8:00, pak už běží program, tak abychom vše stíhali – od 8:30 probíhá ranní komunitní kruh, následuje svačinka, dále se s dětmi chodí na procházky – preferujeme maximum času na čerstvém vzduchu, buď u nás na zahrádce, nebo na vycházce po Jílovém, v parku atd., na 11h se podává oběd, po 11:40 děti, co mají jen půldenní docházku odchází domů, ostatní dítka jdou odpočívat na lehátko.

Nenutíme děti spát, ale je prima, i když jsou to nespavci, aby si alespoň poslechli pohádku (pohádky čteme, případně jsou reprodukované), po dobu cca 30minut. Pokud se jim ani tak spinkat nechce a rodič s tím souhlasí, tak si dítko odchází hrát na herničku s chůvou. Po dohodě mezi chůvou a rodičem buď dítka budíme anebo je necháme, až se vyspinkají. Vstávají nejčastěji do 13:30, ve 14:15 podáváme odpo svačinku a od 14:30 do 16:00 děti odcházejí domů.


Je nutno, aby mé dítě chodilo každý den? Je nutná docházka na celý den? Jak to mám dělat, když potřebuji docházku nepravidelně?

Je pravdou, že preferujeme docházku celodenní/celotýdenní, ale je samozřejmě možné docházet jen některé dny (požadované dny jsou vypsané v přihlášce a následně ve smlouvě). Vzhledem k omezené docházce do dvou let je možno chodit např. jen na dopoledne, anebo celé dny např. 2 x v týdnu. Nepravidelná docházka je pro nás krapet potíž, jelikož máme možnost mít maximálně 12 dětí za den a musíme tudíž tak docházku poskládat, jelikož máme vždy dětí ve stavu 15-18. Budeme tudíž moc vděčné (a i pro děti je to nejlepší), aby byla docházka pravidelná, ve stejné dny. Pokud i přes to nebudete schopni to takto mít, tak je vše na domluvě a vždy se to dá operativně dovymyslet.

Jak se dozvím, co se mé dítě u vás „naučí“? Máte nějaké „učební plány“?

Jsme dětskými skupinami – nejsme školky – tj. nejsme vzdělávací zařízení, alébrž výchovné. Nicméně to bez učení nejde, jen tomu tak nesmíme říkat. Přílohou smlouvy o péči dostanete také tzv. Plán výchovy a péče. V něm je rozepsáno, co v daném období s dětmi budeme dělat. Každý měsíc vedoucí chůva zpracovává ještě podrobný plán pro daný měsíc, který visí vždy v šatně na nástěnce. Tam můžete vidět, co se v daný měsíc s dětmi „učíme“, jaké je téma, básničky, písničky, vyrábění, cvičení atd.

Mohu dítě dávat do skupiny nárazově, jen několik dní/hodin v měsíci?

Pro docházku do dětské skupiny budete podepisovat smlouvu, v níž se stanovuje docházka, resp. dny, pro které chcete, aby vaše dítě mělo místo v jeslích rezervováno. Preferujeme celý den, celý týden ve smlouvě a jen na vás pak záleží, jestli tak využijete, či nikoliv... Pokud by to mělo být nepravidelné, nárazové, budete mít ve smlouvě docházku pro náhradníka, kde je ale potřeba počítat s tím, že pokud nedojde k domluvě dost dopředu, může být na daný den plno.

Máme potravinové alergie – jste schopni zajistit odpovídající stravu?

Ač máme vlastní kuchyň, tak některé druhy diet bohužel nejsme schopny zajistit dle předpisů. Vše je ovšem na domluvě, snažíme se vyjít maximálně vstříc.

Vadí, když má dítě ještě plenku? Dudlík?

Nevadí. Jen je potřeba, když už by to začalo „vadit“ vám, tak abyste nám oznámili, že se snažíte o nějakou změnu. Je potřeba maximum spolupráce a komunikace mezi chůvou a rodičem. Při počátku docházky ovšem toto, pokud je doma dítko na plence, s dudlíkem, s lahvičkou, čímkoliv, neřešte. Pro dítě jsou jesličky nové, nejčastěji první místo bez rodiče, je to náročné a tak je spíš kontraproduktivní do těch všech velkých změn maličkých lidí vnášet ještě trápení s odnaučováním čehokoliv. Však ono to přijde pomalu a samo od sebe. Jen pak prosím rodiče, když už, tak už – je potřeba na maximum na všech úrovních táhnout za jeden provaz.

Ze zkušenosti se s největší „potíží“ setkáváme s tím, že maminka informuje, že dítko chce odplenkovat, požádáme o větší hromádku náhradního oblečení, my celé dny běháme, učíme, posazujeme, převlékáme nehody a pak přijde mamka nebo kdokoliv jiný pro prtě a jako první dostane v šatně plenku a pak je veškerá naše snaha vniveč, protože dítko neví kdy má plenku a kdy ne, kdy může a kdy ne. Pokud nejste připraveni na odplenkování i doma, tak pak je to těžké jak pro nás, tak především pro vaše dítě, protože v tom má zmatek.

S dudlíky, kočárky, lahvičkami – to tak nějak většinou vyplyne samo postupem času.

Nabízíte adaptace? Jak to v praxi probíhá? 

Pokud je to z vaší strany možné, je to to nejlepší, co pro své dítě můžete udělat. Moc rády bychom nabízely adaptace v co největší formě už o prázdniny, ale máme i prázdniny plno v obou provozech, pak operativně oslovujeme rodiče s nabídkou adaptací, aby nástup v září byl hladší.

Jak to v praxi probíhá? Po domluvě dorazíte s mrňousem do 8 hodin, následně si s ním můžete projít hračky, zapojit se do hraní s dětmi, zapojit se do kroužku, pobýt s ním. Je prima, když se dítko vzdálí alespoň na pár metrů, ale jste stále v dohledu. To, pokud je dítko hodně bojavé, na první den stačí. Další den je možno se už pokusit, se stejným postupem, vzdálit např. do šatny se slovy: "jdu si zavolat a přijdu". Pokud je dítko stále na pohodu, můžeme dále pokračovat – můžete zkusit odejít ven, na 10 minut, pokud i tak v pohodě, prodlužujeme postupně odchody na půl hodiny, hodinu, dvě, až na dopoledne. Adaptace probíhají čistě individuálně, vždy dejte prosím na doporučení chůvy, která má adaptace na starosti. Ony vždy nejlíp dokážou vystihnout, kdy je ten správný čas. Mají už roky praxe a je potřeba, abyste nám věřili. Vždy chceme pro vaše dítě to nejlepší. Každé je jinak citlivé, vychází z jiných podmínek, ke každému přistupujeme čiště individuálně.

Důležité! Vždy odcházejte „na první dobrou“, nevracejte se, loučení zbytečně prosím neprodlužujte, děláte to tím dítku jen těžší. NIKDY OD DÍTĚTE NEUTÍKEJTE, NEOPOUŠTĚJTE JEJ BEZ ROZLOUČENÍ! Zmizet tzv. po anglicku je pro dětskou křehkou duši obrovská rána, která se špatně a dlouho hojí. Je potřeba, abyste jak vy, tak vaše dítě v nás měli plnou důvěru. A útěkem zradíte dítě na všech úrovních. Základem je jednoduchá věc – dítě musí uvěřit a pochopit, že se rodič VŽDY vrátí, že ho neopustil, že se neztratil. Citlivějším dětem to trvá déle, často se první adaptace neobejdou bez slziček, ale to je normální, zdravé a správné. Netrapte se tím. Je potřeba se na to i vnitřně sami připravit. Pokud budete nastupovat s velkými obavami, bude to i pro vaše dítko těžší. Vaše děti jsou na vás napojené, cítí vaše emoce a obavy a projeví je v maximální míře. Pokud nám dítě svěříte, věřte, že je v nejlepších rukách, že uděláme vždy maximum pro to, aby bylo spokojené. Chce to nádech, výdech a úsměv :-) velice si vážíme vaší důvěry a je nám naprosto jasné, že jsme prvním zařízením, do kterého svá maličkatá dítka svěřujete a vaše obavy plně chápeme. Leckdy přijímáme děti už roční, a chápeme, že to není pro vás, jako rodiče, vůbec snadné,ale takto malá dítka si paradoxně zvykají nejlépe. Nejtěžší často bývají nástupy pro děti 2+, kdy probíhá prima věc – separační úzkost – není to nic jiného, než další vývojový stupeň v životě dítěte a je to úplně normální. Je potřeba především klid, trpělivost a dát si čas.

Před nástupem si o jesličkách hodně s dítkem povídejte – např. "Budeš chodit do malé školky, jsi už velký šikula, budeš si tam hrát a papat, budou tam děti, tety a já si pro tebe pak přijdu." Vždy se snažte prosím pozitivně motivovat a to za jakékoliv situace. Prosíme nezastrašovat, nevydírat. Dětská duše je obrovsky křehká. Myslíme, že po dobu zbytku života na toto mají ještě dost „příležitostí“...

Prosím – zapomeňte na větu – kdekoliv, hřiště, návštěva, herna – "Pojď, nebo tě tady nechám…", protože u nás ho necháte a nechcete, aby to byl „trest“.

Vždy se snažte dodržet to, co slíbíte. Neslibujte to, co víte, že nemůžete splnit. Ať je to cokoliv, v dobrém i „špatném“.

A to je vlastně celé „kouzlo“ adaptace. Pokud bychom to měli shrnout – je potřeba věřit nám, věřit sobě i dítěti, že to společně všichni zvládneme, od dítěte neutíkat, a dát mu tolik času, kolik bude potřeba (a kolik bude v našich i vašich možnostech).

Adaptace v každém novém školním roce probíhají celé září, někdy dle potřeby i v říjnu a když je v našich možnostech, tak už i v červenci a srpnu – ale to jsme schopni vám říct až podle nahlášené docházky/dovolených rodičů dětí, které k nám aktuálně docházejí.

Dále si můžete pročíst o adaptacích v našem adaptačním plánu.

Jak a kdy probíhají zápisy?

Oficiální zápisy probíhají na přelomu května/června daného roku pro docházku od září. Během ostatních měsíců se lze hlásit i mimo oficiální zápisy formou přihlášky na portálu http://dsjilovedc.webooker.eu, kdy vás po registraci budeme kontaktovat a sdělíme vám naše aktuální možnosti. Například možnost nástupu např. po dřívějším ukončení jiného dítěte (některé nastupují do školky v průběhu školního roku, jiné se stěhují, jiným se změní rodinné podmínky atd.) případně vám nabídneme zápis do pořadníku s tím, že vás pak kontaktujeme, když se místo uvolní. Aktuální stav se dozvíte až osobním kontaktem – takže je potřeba se registrovat/zavolat na tel. 606 150 426. V praxi probíhají kontakty od zájemců už od ledna daného roku, kdy je odkazuji na registraci a následně na úhradu rezervačního místa, aby místo volné od září bylo… vzhledem k tomu, že o docházku u nás je stále větší a větší zájem, tak jsou místa často rezervovaná i rok dopředu. Proto doporučuji – pokud budete chtít našich služeb využít, kontaktujte nás co nejdříve. Nejsme schopni přijmout dítě během jednoho měsíce, máme smlouvy na celý školní rok tj. září až srpen.

Kdo se o děti stará?

Jsme tým plně kvalifikovaných chův, které nabízí laskavou náruč. Nabízíme dětem podnětné a připravené prostředí, které jim pomůže plně rozvinout jejich potenciál. Klademe důraz na rodinný a individuální přístup a smysluplnou formu vzdělávání. Velmi důležitá je pro nás komunikace mezi chůvou, dítětem a rodičem. Máme pozitivní postoj k lidem a světu.

Naše chůvy jsou:

 • milé

 • kreativní

 • schopné

 • empatické

 • pracovité

 • hravé

 • spolehlivé

 • vstřícné

 • obětavé

 • chápavé

 • hodné

 • důsledné

 • komunikativní

 • samostatně aktivní

 • jsou stále mezi dětmi

 • mají zájem o děti

 • maximálně pečují o psychickou pohodu dítěte

 • umí zaujmout, práce s dětmi je baví, naplňuje, dělají ji srdcem

 • vytváří pohodové a milé prostředí

 • motivují děti k činnostem – HROU

 • dokáží se o děti plně postarat

 • jsou spolehlivé

 • neponižují děti, nezesměšňují, nekritizují

 • jdou do práce naplno

 • hrají si s dětmi

 • nekřičí na děti, nejsou na ně zlé

 • dbají na pořádek

Co když chci termín nástupu např. až v lednu následujícího roku?

Vzhledem k tomu, že musíme plnit zákonné povinnosti vůči státu, co se týče financování zařízení, je potřeba abychom měli obsazená kapacitní místa – v praxi to znamená – pokud chcete nastoupit až v lednu, je to možné, ale pouze za podmínky, že spolu podepíšeme smlouvu o rezervaci místa, budete si hradit udržovací poplatek ve výši 500,- Kč/měsíc, s tím, že zákonné podmínky pro nástup budou splněny už v srpnu daného roku, kdy se konají oficiální zápisy. Tohle ovšem děláme zcela a naprosto výjimečně a dost nerady, není snadné ufinancovat provoz po novele zákona o DS.

Jaké jste zařízení? Státní? Soukromé? Jste školka? Mám v tom zmatek!

Jsme Dětskými skupinami dle zákona č. 247/2014 Sb., (nejsme ani klubík ani hlídací služba) tj. jsme oficiální registrovaná dětská skupina (dále jen DS) hrazená státem se všemi zákonnými požadavky pro provoz a jako zřizovatel dětských skupin jsme neziskovou organizací (Jílovská Sovička z.s.) působící ve městě Jílové již od roku 2011. Jako dětské skupiny spadáme pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, najdete nás v evidenci dětských skupin a podle zákona můžeme pečovat o děti od 1 roku do třech let. Naším cílem je umožnit rodičům malých dětí sladit péči o rodinu s pracovními povinnostmi a zároveň zajistit kvalitní péči o nejmenší děti.

Více oficiálních info o dětských skupinách zde: http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-rodice/co-je-detska-skupina.

Jste mateřské centrum nebo dětská skupina?

Začínali jsme jako Mateřské centrum Sovička o.s. s kurzy, klubíkem a pod. tak, jak se patří. Ale postupem času zájem hlídání dětí bylo rodiči stále více žádáno, až se provozovna mateřského centra stala oficiálně v rámci projektu Dětská skupina Sovička CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006781 – projekt EU/MPSV - v roce 2016 MC proměnilo rekontrukcí prostor čiště už jen na dětskou skupinu Sovička, která byla oficiálně spuštěna v říjnu 2016. Snažili jsme se sehnat prostory pro pokračování a zachování MC, ale to se bohužel nepodařilo. MC Sovička s obrovským týmem dobrovolníků zde v Jílovém pořádala akce pro veřejnost (dětské dny, drakiády apod.), ale to s výměnou některých pracovníků místního úřadu již nadále nebylo možné, což nás moc mrzí, akce nám chybí...  nicméně provoz nově vzniknuvší DS Sovička byl městem maximálně podporován při jeho zrodu a je podporován i nadále, za což moc děkujeme.

Projekt dětské skupiny Sovička se nám podařilo prodloužit podpořeným projektem EU/MPSV Dětská skupina Sovička 2 CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014083 až do 03/2022.

Vzhledem k tomu, že o naše služby začal být obrovský zájem a my jsme museli stále velmi neradi děti odmítat se v rámci dalšího projektu, který nám byl podpořen pod číslem Dětská skupina Kulíšek CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014178 se v roce 2019 se začala klubat druhá dětská skupina Kulíšek. Sehnat nové prostory pro provozovnu byl opravdu velký oříšek, ale když si něco strašně moc přejete, tak se celý Vesmír spojí a ono se to stane. Přišla nabídka prostor na nábřeží v zeleném domečku a Kulíšek začal nabírat hodně rychle na podobě jesliček a my díky tomu, že to jsou bývalé prostory restaurace, tak jsme zrekonstruovali i kuchyň, do týmu nám přibyla paní kuchařka a my jakožto jedna z velmi mála dětských skupin v republice si vaříme pro děti sami. Do té doby jsme byli nuceni odebírat z místní školní jídelny, jelikož to jinak nešlo.

A tak se v červenci 2020 vylíhl v Jílovém Kulíšek – naše druhá provozovna. Nebylo to vůbec snadné, vnitřek domu byl ve velmi špatném technickém stavu, naštěstí nám se spolufinancováním vzniku pomohlo opět město Jílové a my mohli rozjet provoz dalších DS v Jílovém. Projekt na Kulíška nám končí v červnu 2022.

A co tedy bude dál, když nám oba dva projekty v roce 2022 končí? Stal se opět zázrak. Stát si nás vzal pod křídla a my přecházíme plně na financování ze státního rozpočtu – takže už žádné projekty nás nestraší, sice jsme finančně velmi spadli dolů, máme o dost jiné podmínky, nicméně snažíme se vydržet a pokračovat v dobře započaté práci, jelikož je o naše služby stále větší zájem, což nás těší.

Jaké je věkové rozpětí dětí, které mohou navštěvovat vaše dětské skupiny?

Dle novely zákona o DS můžeme přijímat děti již od 6 měsíců, nicméně v našich podmínkách je toto v praxi neproveditelné. Nadále pokračujeme tedy v modelu před novelou a to tak, že přijímáme děti od jednoho roku. Jedinou změnou, kterou nám novela přinesla je, že již je krapet potíž mít, jako dříve, ve stavu děti až do předškoláků. Nyní jsme zařízením pro děti od jednoho do 3 let věku, resp. do dne 31. 8. následujícího po 3. narozeninách dítěte – jednoduše řečeno – pokud jsou vašemu dítěti 3 roky a je právě v kalendáři 1.9., je považováno z hlediska zákona za školkové a tudíž může již nastoupit do školky. Tyto školkové děti za určitých podmínek k nám budou moci chodit, ale jen jako náhradníci pro příležitostnou docházku.

Nejsme ale rejstříkovou mateřskou školou tj. nemáme akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a bohužel tedy nemůžeme poskytovat vzdělávání Vašemu dítěti v povinném předškolním roce.

Novela zákona o DS: https://www.mpsv.cz/web/cz/novela-zakona-o-poskytovani-sluzby-pece-o-dite-v-detske-skupine

Jakou si mám vybrat provozovnu?

To je těžká otázka. Každá z našich skupinek má své jedinečné kouzlo a z hlediska provozovatele je pro nástěžko soudit, je to jako mít jedno z vašich vlastních dětí víc rád, to prostě nelze. Sovička poskytuje určitě větší prostory uvnitř, má větší zahrádku, je v areálu MŠ, což třeba pro ty rodiče, kteří vodí starší dítka do školky, je výhodnější z hlediska předávání a vyzvedávání dětí. Má větší zahrádku na hraní a je více stranou od provozu a středu města. Nicméně na druhou stranu, budova z venku není příliš reprezentativní (což my bohužel neovlivníme, je to budova v majetku města Jílové), ale uvnitř se snažíme v rámci našich možností vytvářet maximálně útulné a příjemné prostředí, kde se mohou děti naplno realizovat.

Oproti tomu Kulíšek na nábřeží sídlí na strategicky lepším místě pro ty, kteří třeba mají jedno dítko ve škole na prvním stupni. Nicméně jsou to prostory menší, za to útulnější, je to blíž do parku (oproti horní provozovně asi o deset minut dětskou chůzí), ale s maličkou zahrádkou.

Opravdu to nedokážu posoudit – někdo dá na rady kamarádek, někdo dá na dostupnost autem, a někomu je to jedno a tak dítko umístíme sami dle svého uvážení. Každopádně se po dohodě můžete přijít podívat do kterékoliv provozovny a následně se rozhodnout, poznat prostředí i naše chůvičky, dopoledne pobýt a rozhodnout se na základě pocitů, kde vám bude na duši lépe.

Samozřejmě v tom hraje i celková obsazenost té které provozovny.

Musí být dítě očkované?

Tady je odpověď jednoduchá. Ano. Před nástupem je potřeba doložit dokument potvrzený pediatrem vašeho dítka, že je naočkováno dle platné legislativy dle očkovacího kalendáře, případně že má kontraindikace (dokument pro lékaře obdržíte u nás při fyzickém zápisu v květnu/červnu, případně si ho můžete stáhnout zde).

Moje dítě nechce spát (je nespavec), jak to řešíte?

Jsou tací. Setkáváme se s dětmi, které prostě od roka nespí, i kdybychom se my i rodič postavili na hlavu. Častěji se tedy stává to, že rodič přijde, že mu prťavec od roka už doma nespí no jenže – my máme denně bohatý program, který vaše dítka natolik utahá, že většinou sotva se hlavička dotkne polštáře, tak spí, no a když ne? Pak je to na komunikaci s rodičem a na režimu zbytku dne. Pokud by dítko neuslo po obědě, za to ve tři už totál k.o., usne kdekoliv a pak „straší“ ještě v jedenáct večer, tak se to snažíme řešit, motivujeme dítko alespoň ke krátkému odpočinku, drbeme zádíčka, hladíme vlásky, „usínáme“ s ním, to byste se divily, co naše chůvy jsou schopné vše vymyslet pro to, aby i nespavec s úsměvem na rtech vytuhl a pak se rodiče diví... Následně jde o párkrát a z nespavce ze spavec jako jeden z prvních. Jde spíš o navození nějakého jesličkového rytmu a vše jde. Pokud ani to nefunguje a my vyčerpáme všechny naše zkušenosti a možnosti (a že jich za ty roky máme!), tak si dítě odchází hrát na hernu s chůvou a čeká, až se ostatní děti vyspinkají. Naštěstí se nám podařilo v obou provozech vybudovat separátní ložnice, takže si mohou děti hrát v klidu odděleně od těch, kterým jejich "po o" spánek lze jen závidět.

Moje dítě je fixované, bojí se. Jak to řešíte?

Především pomalou adaptací – vizte dotaz "Nabízíte adaptace?". Hlavně nic nelámat, vše v klidu. Za těch mnoho let můžeme říci, že se nepodařila adaptace pouze 2 dětí ze 160. I to se může stát, z mnoha různých důvodů. Opravdu to chce jen klid, dítě v nás musí věřit a když nám s tím pomůžete, bude to snazší pro nás všechny. Jsme v tom všichni stejně, nikdo nemáme univerzální návod na děti, ani vy, ani my. Ale máme společný cíl – spokojené dítě –  a to je základ.

Moje dítě ještě nechodí, jak to řešíte?

Většina dětí, které k nám přicházejí v roce, přichází po čtyřech, takže klid, žádné stresy! Pro vycházky venku máme erární kočárky, pokud se s chůvami domluvíte, že nám ráno ponecháte kočárek váš, je to možné. Vše je na dohodě.

Co mám dělat, když nevím jestli v září dítě nastoupí?

V zásadě máte jen jednu možnost – podejte si přihlášku na http://sovicka-jeslicky.webooker.eu – po registraci se vám ozveme a pokud nám sdělíte tuto informaci, tak pak budete čekat, jestli ještě bude volné místo, což vám ale zaručit nemůžeme, protože je na místa o místa u nás v obou DS velký zájem. Ale stát se může, že místo v září volné bude. Dostavíte se následně k zápisu v květnu/červnu a tam si povíme vaše potřeby a naše možnosti.

Moje dítě je maličké a ještě dopoledne spí. Jak to řešíte?

Maličké děti většinou ještě mezi 9:30 a 10:30 ještě mají potřebu spánku. Když je venku hezky, prospinkají se v kočárku na zahradě nebo při procházce. Když je venku ošklivo, usnou v ložnici, nebo v kočárku v ložnici, podle toho, jak jsou zvyklé. Používáme video chůvičky, takže máme o dětech stále přehled.

Co mám dělat, když chci mít místo jisté?

Zaregistrovat se na webu http://dsjilovedc.webooker.eu – vše řádně vyplnit, a především následně po telefonické domluvě na tel. 606 150 426 uhradit rezervační poplatek (50% z ceny školkovného – tj. 1000,- Kč), které se vám po nástupu odečte z prvního školkovného. Po úhradě máte místo jisté. Pokud ovšem dítě nenastoupí dle dohody z jiných než zdravotních důvodů, rezervační poplatek propadá, nevrací se.

Co se stane, když adaptace nedopadne dle našich představ?

Může se stát – z různých důvodů. Následně řešíme vše individuálně, nejčastěji ukončením smlouvy dohodou, nicméně je bohužel nutné počítat s dvouměsíční výpovědní dobou dle smlouvy.

Na jak dlouho je uzavřená smlouva? Za jakých podmínek lze ukončit docházku?

Smlouva o péči o dítě v dětské skupině se uzavírá vždy od 1.9. daného roku do 31.8. následujícího roku u dětí dvouletých, nebo do 31.8. na roky dva u dětí ročních. Docházku lze ukončit písemnou žádostí, následně vám běží dvouměsíční výpovědní lhůta, kdy je třeba ještě stále hradit školkovné a smlouva je platná. Je to z důvodu státního financování a výkaznictví smluv pro MPSV.

Jaké dokumenty budeme podepisovat? 

Jedná se především o Smlouvu o poskytování péče o dítě v dětské skupině, která má v příloze Plán výchovy a péče (souhrn toho, co s dětmi v daném školním roce děláme) a Provozní řád (informace o zařízení, personálu, provozu jako takovém atd.). Dále je to Evidenční list, GDPR a souhlas/nesouhlas se zveřejňováním fotodokumentace dítěte. Dále se ke smlouvě dokládá posudek od pediatra o zdravotní způsobilosti (potvrzení o očkování - ke stažení zde), a potvrzení o vazbu na trh práce od jednoho ze zákonných zástupců rodiče. Ve smlouvě jsou rodiče oba, potřebujeme potvrzení alespoň jednoho z nich (HPP, DPČ, DPP, OSVČ, studium atd.).

Můžeme se přijít podívat? Probíhají dny otevřených dveří?

Po dohodě s ředitelkou na tel. č. 606 150 426 ano. Dny otevřených dveří pro veřejnost probíhají na přelomu května a června. Pro více informací sledujte aktuální zprávy na našich facebookových stránkách k jednotlivým skupinkám.

Máte během roku nějaké dny zavřeno?

Díky novele zákona o DS máme již oproti době před novelou nárok na 25 dní, kdy můžeme provoz zavřít. Nicméně, je nám naprosto jasné, že si to v praxi nelze takto jednoduše dovolit kvůli potřebám rodičů. Každý rok přerušujeme provoz v době mezi štědrým dnem a novým rokem, dále pak musíme každý rok malovat, takže probíhá sanitární „týden“, který probíhá vždy začátkem prázdnin a navazuje na dva státní svátky 4. a 5. července. Pokud by mělo dojít k zavření provozu, tak snad jen z důvodu komplet onemocnění pečujícího personálu, nebo infekčních nemocí dětí (např. nás každý rok potkají neštovice…), ale to se vždy dozvíte dle současné situace. Snažíme se vycházet maximálně rodičům vstříc a docházku nepřerušovat. Podzimní, jarní a letní prázdniny budeme řešit nejspíš vždy individuálně podle aktuálního počtu přihlášených dětí na daný den.

Celozávodní dovolená je stanovena každý rok na první dva týdny v červenci a poslední dva týdny v prosinci. Po tuto dobu se cena školkovného nekrátí a nevrací.

Jak je to s platbami, když je mé dítě nemocné, nebo jedeme na dovolenou?

Školkovné je platba fixní, ať dítko chodí nebo nechodí, stravné po dobu nemoci nebo dovolené, pokud se řádně omluvíte, se nehradí, případně se za něj při vyúčtování vrací. Do smlouvy jsme byli nuceni zanést bod o účinku vyšší moci, kdy jsme byli donuceni z důvodu nařízení vlády na 6 týdnů provozy uzavřít, ale školkovné nám po tu dobu neplynulo. Naštěstí nás většina rodičů podržela a my to vše ustáli, ale už tyto věci nechceme nechat náhodě, jsou to pro nás finance, které nám drží provozuschopnost, proto jsme zanesli do smlouvy, že pokud bude zavřeno ze zásahu vyšší moci, tak požadujeme úhradu alespoň 50% školkovného.

Jak je to s omluvami?

Omluvy se přijímají nejpozději do 7 hodin daného dne (čím dříve víte, že dítko nedorazí, tím lépe, můžeme tak nabídnout místo náhradníkovi) a to formou SMS na služební telefon – Kulíšci 735 317 562, Sovičky 720 544 637. Pokud omluva nedorazí, stravné propadá, pokud dorazí, bude vám vráceno při vyúčtování.

Mohu si školkovné a stravné odečíst z daní?

Rodič, který umístil své dítě do dětské skupiny a hradí jeho docházku, má nárok na slevu na dani z příjmu. Jedná se o slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení podle §35bb zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Rodiče, nezapomeňte si tedy zažádat o vystavení Potvrzení a následně jej doručit svému zaměstnavateli. Umístění dítěte do předškolního zařízení tak bude pro Vás finančně ještě výhodnější.

Školkovné si můžete v plné výši z daní odečíst – na konci ledna každého roku předáváme rodičům Potvrzení o uhrazeném školkovném za předchozí kalendářní rok. Stravné se z daní odečíst nedá. Odečítat si může pouze jeden ze zákonných zástupců. Pokud už dítě nenavštěvuje v lednu naše zařízení, dozví se o připravených potvrzeních na našich facebookových stránkách.

Tyto informace platí pro rok 2023 a v roce 2024 očekáváme novelu zákona, která tyto podmínky úplně změní.

Facebookové stránky – k čemu slouží?

Náš FB využíváme především k nejrychlejším informacím pro rodiče, co se aktuálně děje, nebo bude dít v jednotlivých provozovnách. Doporučujeme si proto přidat do sledování. Najdete tam i videa a fotky dětí, co dělaly. Je to pro nás nejrychlejší způsob sdělování informací.

Každá skupinka má své vlastní facebookové stránky DS SovičkaDS Kulíšek.

Je nějaký seznam věcí, které dítě potřebuje?

Ano, ale berte jej dle vlastního uvážení, šatničky máme malé, netřeba mít velké množství oblečení, spíš dbejte na to, aby punčošky šly dobře obléct a přesto nepadaly, tepláčky nepadaly nebo neškrtily v pase, aby trička šla dobře svlékat a oblékat – snažíme se o sebeobsluhu dětí – neřešte, když má někdy něco dítko obráceně, je to známka jeho snahy.

Do skupinky:

- bačkory (prosíme vzdušné, pevné na noze, prosíme o boty, které se dobře obouvají – ne crocsy nebo pantofle)

- pohodlné oblečení (například tepláky, punčocháče, sukně, mikiny)

- náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko atd.) - od každého dva kusy, při zašpinění prosíme o výměnu, zašpiněné prádlo bude nahoře na skříňce v sáčku

- pyžamko na spaní

- dostatečnou zásobu jednorázových plenek, a vlhčené ubrousky, pokud dítko používá, i na spinkání

- vlastní krém (sudocream atp.)

- pokud chcete dítko odnaučovat od plenek, tak dostatek náhradního oblečení

- toaletní papír, papírové kapesníky (ideál v krabičce), pokud je ve vašich možnostech, tak poprosíme o donášku i průběžně během roku…

- dudlík (ideál na řetízku se sponkou), usínáček (hračka) – dečka na spaní…

pokud si bude dítko nosit hračku do jesliček – požádáme nejlépe o jednoho plyšáka, nikoliv malé hračky, hračky co se mohou rozbít, poškodit, ublížit ostatním dětem (meče, pistolky atp) dále vždy zvažte, jestli se dané hračky nebudou bát děti bázlivější a menší (různé masky atd.).

Na pobyt venku:

- kalhoty na ven dle počasí

- mikina dle počasí

- bunda dle počasí

- gumovky (dle uvážení, nejsou nezbytně nutné)

- pláštěnka

- čepice dle počasí

- rukavice (prosíme o palčáky, tenčí) aby se děti mohly držet vycházkového pejska)

- na zimu ideální kombinéza, čepice přes uši, nákrčník

oblečení se vždy přizpůsobí aktuálnímu počasí.

Prosíme rodiče o podepsání – označení - všech věcí dítěte, případné ztráty nemůžeme zaručit, dávejte dětem oblečení odpovídající cenou pro provoz ve skupině dětí a procházkám venku.

Co do skupinky nepatří? Šperky (řetízky, prstýnky, náramky...) a malé předměty. Hrozí nebezpečí úrazu nebo vdechnutí/spolknutí.

Může si dítko přinést s sebou do skupinky hračky?

Ve skupince máme hraček opravdu dosti – nicméně, super je JEDEN plyšák, se kterým může dítko pak i spinkat. Není v našich silách uhlídat maličké hračky všech dětí. Pokud jsou mrňata na spinkání zvyklá na své cokoliv, bez čeho jinde neusnou, tak to prosím nezapomeňte (muchláček, plenka, polštářek). Pozor na malé části hraček, u kterých může hrozit vdechnutí či spolknutí! Ty jsou pro malé děti nebezpečné!

Chci vaše dětské skupiny finančně nebo materiálně podpořit. Jak mám postupovat?

Především pokud jste toto rozklikli, tak už za tu myšlenku moc děkujeme. Udržet provoz po novele zákona není vůbec snadné a náklady na provoz jsou stále vyšší a vyšší.

Je možno nás podpořit finančním darem převodem na účet – je jen na vás, jestli nám věnujete finance účelově (např. na pomůcky, na hračky, na knížky, na materiál atd.), nebo neúčelově (necháte rozhodnutí na nás, co za to pro děti nakoupíme), každopádně na každou darovanou byť korunu, vystavujeme darovací smlouvu, a dar si následně můžete odečíst z daní.

Pokud se rozhodnete cokoliv materiálního darovat, ať nové, nebo použité, tak tam se darovací smlouva nevystavuje, jen veřejné poděkování dárci. Jsme vděčni za papíry, čtvrtky, barevné papíry, fixy, pastelky, modelínu, hračky na písek, různé vkládačky a motorické hračky, kočárky. Plyšáčky především před vánoci a to jen poprosíme nepoškozené, dělají pak radost pod stromečkem dětem.

Mé dítě slaví svátek/narozeniny. Jak to u vás chodí?

Každé dítko u nás má oslavu, svátek slavíme v daný den oslavence, narozeniny slaví všechny děti v jeden den v daném měsíci. Pokud chcete něco donést, poprosíme např. o ovoce nebo zeleninu, na čokoládu mohou být některá dítka alergická, stejně tak na další sladkosti, vždy je to ovšem na dohodě s vedoucí chůvou dané DS – řiďte se prosím tedy domluvou s nimi. Dortík dostanou narozeninová dítka u nás.

Pro kolik dětí jsou určeny vaše dětské skupiny? 

Obě naše dětské skupiny jsou malé kolektivy, ve kterých je maximálně 12 dětí. Jedna pečující osoba – chůva – teta – pečuje o 6 dětí. Právě díky individuálnímu přístupu probíhá adaptace a socializace lépe, než kdyby dítě nastoupilo rovnou do mateřské školy.

Moje dítě je vybíravé, co se týká stravy. Je to problém?

e jasné, že každé dítko přichází z rodiny s jinými „chutěmi“, v praxi je to tak, že roční dítka nám zbaští úplně vše, a následně už baští hezky a vše. Pokud dítka nastupují dvouletá, tak už mají chutě maličko vytříbené a sem tam něco nejí, nebo odmítají. Do jídla děti nenutíme, je ale moc prima, když jídlo ochutnají. Po pár týdnech už dítka nejčastěji baští vše. Na dopo svačinky máme nejčastěji pomazánky různých typů s pečivem, ovocem, zeleninou, jednou v týdnu máme dopo svačku na sladko. Polévky máme všech druhů, stejně tak hlavní jídla. Odpolední svačinky bývají nejčastěji mléčné (tvarohy, jogurty, ovocné, zeleninové atd.). Aktuální jídelníčky vždy visí v každé šatně na nástěnce. Poprosíme pokud vypozorujete doma nějakou potravinovou alergii, byť jen podezření, dejte nám o tom vědět…

Je prima, aby s námi rodiče spolupracovali – když dítko nepapá, tak není moc motivační pro ochutnání polévky, když rodič čeká za dveřmi s loupáčkem nebo sladkostí...